Om Fageråsen Hytteområde

Fageråsen Hytteområde AS er  ansvarlig for drift av veg, vannanlegg, snørydding og renovasjon.

Brøyting og brøyteapp

I fjor starter vi med brøyteapp for enkelte områder. Her legger man inn ankomst og avreise, så vil din hytte bli prioritert brøytet i perioden du er her.

Les mer

Ladestasjoner elbil

ladestasjon elbil

Sammen med Skistar har vi etablert 10 stk.  22 kwh ladestolper for Elbiler. Dissa finner dere på den nedre parkeringen på Høyfjellssentret. Fra før finnes det 18 stk. 22 kwh stolper ved uteparkeringen på Radisson Mountain Resort Trysil.

Renovasjon

molok2

Det har blitt gjennomført flere hytteeierundersøkelser, hvor mange av tilbakemeldingen gikk på at det var ønskelig med kildesortering i Fageråsen. Dette har vi tatt på alvor og det er bygget ut Molokk-stasjoner som erstatter gamle kontainere.
Det er per i dag fire stasjoner: Trysil Høyfjellssenter, krysset Fjellvegen/Fageråsringen, Trysil Høyfjellsgrend, Brynbekken.

• Her kan du sortere: rest, plast, bio, papir, glass/metall
• Det blir kasser ved hver stasjon hvor man kan hente poser for matavfall. 
Minner om at bl.a møbler, stort restavfall og el.artikler må leveres på Søir

 

Se ellers vedlegg for mer informasjon og en sortereringsguide: 

- Informasjonsskriv angående kildesortering
- Sorteringsguide Trysilfjellet