Renovasjon

molok2

Det har blitt gjennomført flere hytteeierundersøkelser, hvor mange av tilbakemeldingen gikk på at det var ønskelig med kildesortering i Fageråsen. Dette har vi tatt på alvor og det er bygget ut Molokk-stasjoner som erstatter gamle kontainere.
Det er per i dag fire stasjoner: Trysil Høyfjellssenter, krysset Fjellvegen/Fageråsringen, Trysil Høyfjellsgrend, Brynbekken.

• Her kan du sortere: rest, plast, bio, papir, glass/metall
• Det blir kasser ved hver stasjon hvor man kan hente poser for matavfall. 
Minner om at bl.a møbler, stort restavfall og el.artikler må leveres på Søir

 

Se ellers vedlegg for mer informasjon og en sortereringsguide: 

- Informasjonsskriv angående kildesortering
- Sorteringsguide Trysilfjellet